Thursday, November 28, 2013

Artist Fritz Mackensen, 1890s (Germany)

Artist Fritz Mackensen, 1890s (Germany) 
- Gumprint -
Hofmeister Brothers, Hamburg 

No comments: