Saturday, January 19, 2019

Thursday, January 10, 2019

Friday, January 04, 2019

Thursday, January 03, 2019

Friday, December 28, 2018

Wednesday, December 26, 2018

Sunday, December 16, 2018

Thursday, December 13, 2018

Tuesday, December 11, 2018

Sunday, December 09, 2018

Monday, November 26, 2018

Saturday, November 24, 2018

Marianne Wynniatt

Marianne Wynniatt
(photogravure 1929)
Photographer: Herbert Lambert, England

Tuesday, November 20, 2018

Sunday, November 18, 2018

Friday, November 16, 2018

Opera baritone Francisco d'Andrade as Mozart's Don Giovanni (1896)

Opera baritone Francisco d'Andrade as Mozart's Don Giovanni (1896)
Photographer: J.C. Schaarwächter, Berlin

Sunday, November 04, 2018

Saturday, October 20, 2018

Sunday, October 14, 2018

Friday, October 12, 2018

Thursday, October 04, 2018

Canal Amsterdam (Oudezijds Kolk or Het Kolkje), 1890s

Canal Amsterdam (Oudezijds Kolk or Het Kolkje), 1890s
Photographer: Justenus van Rijkom, Amsterdam